Dansk ElgulvvarmeDansk Elgulvvarme

Hvis der anvendes el gulvvarme er det en klar forudsætning, at der forefindes en klar og entydig anvisning fra gulvvarme leverandøren.
Alle leverandører skal have en specifikt beskriver om opbygningen ag gulvvarme under svømmende gulve. Gulvet må aldrig lægges direkte på varmetrådene! El gulvvarme må ikke overstige 100 W/m²og overfladetemperaturen må ikke overstige 27º
Når der anvendes gulvvarme i forbindelse med naturmaterialer må der forventes at der i fyringsperioden kan opstå mindre fuger mellem plankerne. Disse fuger er dog mindre udtalt når der benyttes færdiggulve
Her sker bevægelserne i gulvet langs væggene og skjules under panelerne. Vær derfor opmærksom når fyringsperioden påbegyndes at gulvvarme-temperaturen skal øges GRADVIST over ca. 8 dage.
Forhør dig nærmere hos Dansk gulvvarme, vi kan hjælpe dig til den rigtige løsning!